Phương thức thanh tóan nào được chấp nhận?

 Để thanh toán, chúng tôi chấp nhận:

 Paypal

 Thẻ tín dụng

 Khẳng định tài chính. Tỷ lệ thấp tới 0% APR.

 MUA SẮM AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

 Cunruope có mức giá tuyệt vời trong việc cung cấp trải nghiệm mua sắm trực tuyến an toàn và bảo mật.

 Chúng tôi hiểu rằng sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn là vô cùng quan trọng đối với bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp và thiết bị bảo mật điện tử và vật lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin thẻ tín dụng của bạn khỏi bị truy cập trái phép. Chúng bao gồm sử dụng giao thức SSL (Lớp cổng bảo mật) với độ dài khóa mã hóa là 128-bit (mức cao nhất có sẵn trên thị trường).

 Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chính của chúng tôi là PayPal: trước khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào trang web PayPal, máy chủ của chúng tôi sẽ kiểm tra xem bạn có đang sử dụng trình duyệt được phê duyệt không – trình duyệt sử dụng SSL 3.0 trở lên. Máy chủ PayPal nằm sau tường lửa điện tử và không được kết nối trực tiếp với internet, vì vậy thông tin cá nhân của bạn chỉ có sẵn cho các máy tính được ủy quyền.

 Lưu ý:

 Khi bạn đặt hàng bằng Paypal, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thanh toán PayPal, nơi bạn được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Paypal của mình bằng Tên người dùng và Mật khẩu. Nếu Paypal không hỗ trợ tiền tệ của bạn, nó sẽ được chuyển thành đô la Mỹ.

 Nếu bạn gặp một số rắc rối với thanh toán, chúng tôi có một số mẹo thường hoạt động:

 Tôi không thể thanh toán bằng paypal?

 1: Dựa trên kinh nghiệm, PayPal có thể có giới hạn giao dịch. Vui lòng kiểm tra điều này với PayPal.

 2: Theo quy định của PayPal, địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán cần phải ở cùng một quốc gia, nếu không thanh toán sẽ không được phép."

 Nếu vậy, vui lòng điền địa chỉ giao hàng giống như địa chỉ thanh toán khi bạn đặt hàng và gửi email đến support@cunruope.com để cho chúng tôi biết địa chỉ vận chuyển chính xác. Chúng tôi sẽ thay đổi điều này cho bạn.